CAO speciaal onderwijs

In Nederland is er geen aparte collectieve arbeidsovereenkomst (cao) specifiek voor het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs valt onder de algemene cao voor het primair onderwijs, die ook geldt voor het reguliere basisonderwijs.

Deze cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in het primair onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs. Dit omvat zaken zoals salaris, werktijden, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden.

cao primair onderwijs