Payrolling

Grip op capaciteit met payrolling van Roler

Organisaties – mogelijk ook de uwe – zullen de komende jaren zeer kritisch kijken naar de omvang, samenstelling en benutting van hun personeelsformatie. Hoe groot is de schaalkracht van uw organisatie? Welke staftaken blijft u zelf uitvoeren en welke geeft u uit handen?

Meer capaciteit en flexibiliteit, minder risico

Stel dat u mensen niet direct een dienstverband kunt aanbieden, dan nemen wij de mensen in dienst die ú werft en aanstuurt met een arbeidscontract op uw voorwaarden.

Dit geeft u meer capaciteit en flexibiliteit, terwijl u het WW-, wachtgeld- of ontslagrisico vermijdt.

Het feit dat de arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten van deze mensen vrijwel hetzelfde zijn als die van uw andere medewerkers, geeft rust op de werkvloer. En borgt u bij fluctuaties in uw capaciteitsbehoefte de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs voor uw organisatie.

Zo werkt payrolling van Roler

  • Juridisch Werkgeverschap

Roler is specialist in de administratieve afhandeling van het werkgeverschap. Als juridisch wergever verzorgen wij voor uw medewerkers de contractering, correspondentie, salarisadministratie en afdrachten aan fiscus en bedrijfsvereniging. Het pensioen van de medewerkers brengen we desgewenst onder bij het ABP of StiPP.

  • Salaris- en/of personeelsadministratie

Roler verzorgt de salaris- en/of personeelsadministratie van medewerkers die u werft en bij u werkzaam zijn. Dit kan op tijdelijke basis of voor een langere periode. Bijvoorbeeld als u projectmedewerkers wilt aantrekken of heeft aangetrokken.

  • Verzuimbeleid

In toenemende mate geldt voor onderwijsorganisaties het eigenrisicodragerschap. Daarbij is belangrijk dat de administratie en uitbetaling van uitkeringen gekoppeld is aan een adequate reïntegratieinspanning. Roler verzorgt de administratie en uitbetaling van WW-, BW- en NW-uitkeringen van medewerkers. Omdat wij ook de monitoring en uitvoering van de reïntegratieinspanning verzorgen, voorkomt u dat ten onrechte uitkeringen worden toegekend. Zo beperkt u uw werkgeversrisico’s tot een minimum.

De voordelen van Roler payrolling

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe tariefstelling
  • Geen financiële risico’s
  • Administratieve lastenverlichting
  • Maximale flexibiliteit
  • Keuze voor StiPP of ABP pensioen
  • Uitstekende kennisorganisatie die de Nederlandse onderwijssector al 90 jaar kent Betrouwbaarheid door certificeringen van ISO, NEN en SNA en lidmaatschap van de brancheverening ABU
  • Korte communicatielijnen – u heeft één vast aanspreekpunt

Bekijk hier onze verschillende diensten >>