Payrolling

Payrolling: In dienst bij Roler, aan de slag bij een opdrachtgever

Het kan zijn dat een school of onderwijsinstelling je door intern beleid, wisselende leerlingenaantallen of veranderende wet- en regelgeving niet direct een vast dienstverband kan aanbieden, maar wel op tijdelijke basis met je wil werken. In dat geval kun je bij Roler in dienst treden, terwijl je bij de opdrachtgever aan de slag gaat. Hierbij verzorgen wij je arbeidsovereenkomst, een correcte uitbetaling van je salaris en dragen we zorg voor de premie- en pensioenafdrachten.

Roler is goed werkgever

Op jouw arbeidsovereenkomst is de ABU cao van toepassing. Deze cao kent de inlenersbeloning. Dit betekent dat voor jou dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor de overige personeelsleden van de opdrachtgever die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en onder de cao van de opdrachtgever vallen. Onze dienstverlening biedt aansluiting met het StiPP- en ABP-pensioenfonds, en voorziet in aantrekkelijke collectieve (ziektekosten)verzekeringen bij VGZ.

Roler beweegt mee met je loopbaan. Daar zijn we loopbaanpartner voor. Wij investeren in onze Rolers. Via de Roler Academie kan je voor jou relevante opleidingen volgen. Via ons online platform MijnRoler houden we je betrokken bij onze organisatie. Bijvoorbeeld via nieuwsberichten. Maar ook doordat je via onze online community zelf de interactie kunt opzoeken met onze adviseurs en andere Rolers.

Bekijk hier onze verschillende diensten >>