Cao primair onderwijs

Als leerkracht in het basisonderwijs is het belangrijk om te weten wat de cao voor jou betekent. Het regelt namelijk niet alleen je salaris, maar ook andere arbeidsvoorwaarden zoals verlofregelingen, werktijden en pensioenvoorzieningen. Blijf op de hoogte van jouw arbeidsvoorwaarden met de cao basisonderwijs. Lees er op deze pagina alles over.

Wat is de cao basisonderwijs?

De cao, ook wel bekend als de collectieve arbeidsovereenkomst, is een cruciaal document dat de arbeidsvoorwaarden regelt voor leerkrachten in het basisonderwijs. De cao basisonderwijs is van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers in het onderwijs. Het biedt richtlijnen en afspraken met betrekking tot salaris, werktijden, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden.

Als je werkzaam bent in het onderwijs, is het handig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of updates in deze overeenkomst.

De cao basisonderwijs biedt een kader waarbinnen werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over de rechten en plichten die voortvloeien uit het werken in het onderwijs. Door goed op de hoogte te blijven, zorg je dat je als leerkracht altijd op een eerlijke en rechtvaardige manier behandeld wordt.

Cao primair onderwijs 2023-2024

Er is momenteel een cao-akkoord voor de cao primair onderwijs 2023-2024. De achterbannen van de PO-Raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord van 12 september 2023.

Cao basisonderwijs 2023-2024

De cao basisonderwijs 2023-2024 loopt van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024.

De belangrijkste afspraken

Meer loon

Met de nieuwe cao krijgen de medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10% met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023.

Eenmalige bonus

Daarnaast kregen medewerkers in november 2023 een eenmalige uitkering van €350 (bruto, op basis van fulltime). Voor werknemers in salarisschalen 1 tot en met 5 was deze eenmalige uitkering €1.000 en voor werknemers in salarisschalen 6 tot en met 9 €600.

Hogere en gewijzigde reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2024 is de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer iets aangepast. Werknemers krijgen nu een vaste vergoeding per maand voor een vast aantal reisdagen. De reiskostenvergoeding ging al omhoog van 12 naar 17 cent per kilometer.

Oop’ers voor de klas

Oop’ers die voor de klas staan, bijvoorbeeld vanwege het lerarentekort, moeten daarvoor betaald worden.

Duidelijkere beschrijving voor- en nawerk

Het voor- en nawerk (opslagfactor per les) is duidelijker beschreven: dit is alleen het voorbereiden van lessen, het nakijken van toetsen of een evaluatie van een les. Oudergesprekken, schoolreisjes en Sintvieringen vallen hier niet onder.

Uitbreiding rouwverlof

Rouwverlof geldt nu voor een ‘dierbare’, niet alleen meer bij het overlijden van een eerstelijns familielid.

Eerlijke afspraken collega’s participatiebanen

De aparte salarisschalen verdwijnen; zij ontvangen nu ook vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Download hier de hele cao