Roler geeft schaalkracht aan onderwijs

Over Roler

Roler werkt in onderwijs

Roler is specialist in professionals voor het onderwijs. Wij geven vorm aan flex op een manier die recht doet aan het grote maatschappelijke belang ervan. Met oplossingen voor organisaties én waarborgen voor de rechtspositie van professionals.

Meer over Roler
Over schaalkracht

Schaalkracht in het onderwijs

Het vermogen van onderwijsinstellingen om te krimpen of te groeien. Door schaalkracht kan uw school soepel meebewegen met externe ontwikkelingen. En kunt u uw doelstellingen behalen.

Roler geeft onderwijsinstellingen schaalkracht met oplossingen op het gebied van instroom, uitstroom en doorstroom. Daarbij nemen wij u de administratieve lasten en verplichtingen van formele arbeidsrelaties uit handen.

Meer over schaalkracht in het onderwijs

Werkondernemerschap

Onderwijsprofessionals helpen wij om met slim positiespel hun verschijningsvorm op de arbeidsmarkt te bepalen – of zij nu tijdelijk worden ingezet of vast in dienst komen bij een onderwijsinstelling.

Door zelf de regie te nemen over de rollen en functies die zij vervullen, kunnen zij blijven groeien in de verschillende fasen van hun loopbaan.
Kortom: pak je rol.

Neem de regie over je loopbaan

Roler staat voor Goed Werkgeverschap

Roler beweegt mee met een loopbaan. Niet kortstondig maar structureel. Wij investeren in onze Rolers. Via de Roler Academie, ons interne opleidingsinstituut, stellen wij al onze onderwijsprofessionals in staat hun kennis- en competentieniveau duurzaam te ontwikkelen. En de regie over de eigen loopbaan in het onderwijs in handen te nemen.

Bekijk onze werkwijze
Vacatures