Klachtenprocedure

Bij Roler streven wij ernaar om optimaal tegemoet te komen aan de wensen van onze kandidaten, werkenden en klanten. Heb je toch een klacht, dan zullen we proberen om deze naar ieders tevredenheid op te lossen.

Ons uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht, samen met je contactpersoon van Roler. Is er geen contactpersoon of lukt het niet om de situatie op te lossen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Je kunt een probleem, klacht of misstand melden bij de integriteitsfunctionaris van GrowWork Group, de overkoepelende holding, via het e-mailadres klachten@growworkgroup.nl. De integriteitsfunctionaris registreert de melding en begeleidt het afhandelingsproces.

Een klacht zal als volgt worden afgehandeld:
• Elke klacht registreren we in ons systeem. Je ontvangt een bevestiging dat we de klacht in goede orde hebben ontvangen.
• De integriteitsfunctionaris neemt contact met je op en bepaalt in onderling overleg wie de juiste persoon is die de afhandeling van de klacht kan uitvoeren.
• De klacht wordt doorgezet naar de klachtafhandelaar. De klachtafhandelaar neemt contact met je op en streeft ernaar de klacht direct op te lossen of stemt samen met jou af welke maatregelen er worden getroffen om de klacht zo snel als mogelijk af te handelen.
• De klachtafhandelaar rapporteert de afhandeling van de klacht. Als de klacht naar ieders tevredenheid is afgehandeld, wordt deze door de integriteitsfunctionaris afgesloten. We streven ernaar om de klacht binnen twee weken na ontvangst te hebben afgehandeld.

2. Als je ongewenst gedrag of een misstand ervaart en je kan of wil de situatie niet voorleggen aan de integriteitsfunctionaris van GrowWork Group, dan kun je de situatie (anoniem) bespreken met onze externe vertrouwenspersoon Trix Sillen van ’t Eiland Mediation en Coaching. Bereikbaar via het telefoonnummer 06-200 063 34 of het e-mailadres info@heteiland.nl.

3. Als er geen passende oplossing wordt gevonden voor de gemelde situatie, dan heb je de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij een externe klachtencommissie, waarvoor een klachtenprocedure en klachtenformulier beschikbaar wordt gesteld. Een formele klacht kan worden ingediend via het e-mailadres klachten@growworkgroup.nl t.a.v. de directie van GrowWork Group.