Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Hier werk je met scholieren in de leeftijd van dertien tot ongeveer achttien jaar. Als docent zet je je in om de individuele talenten van leerlingen tot hun recht te laten komen in voorbereiding op hun rol in de samenleving.

Binnen het voortgezet onderwijs kun je meerdere kanten op: het praktijkonderwijs (pro), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Als leraar hebben we je hard nodig

Al geruime is er in het voortgezet onderwijs sprake van een tekort aan docenten. Dit terwijl het voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs cruciaal is dat scholen kunnen blijven beschikken over voldoende bevoegde docenten. Voor vakken als informatica, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Frans, Duits en klassieke talen is het tekort het grootst – en het zal naar verwachting de komende jaren nog verder toenemen.

Veel scholen hebben moeite om bepaalde vacatures vervuld te krijgen, waardoor ze soms gedwongen zijn om klassen te vergroten of on(der)bevoegde docenten voor de klas te zetten. Werk je als docent via Roler, dan zet je je samen met ons in voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

Wil jij ook werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs neem contact op via https://www.roler.nl/over-ons/onze-mensen/