Voortgezet onderwijs

Als detacheerder en loopbaanpartner voor het onderwijs werkt Roler samen met scholen voor het voortgezet onderwijs verspreid over heel Nederland. In het voortgezet onderwijs werk je als docent met scholieren in de leeftijd van twaalf tot ongeveer achttien jaar. Al geruime is er in het voortgezet onderwijs sprake van een tekort aan docenten. Dit terwijl het voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs cruciaal is dat scholen kunnen blijven beschikken over voldoende bevoegde docenten.

Het onderwijs ontdekken

Werk je als docent via Roler, dan zet jij je samen met ons in voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Binnen het voortgezet onderwijs kun je meerdere kanten op: het praktijkonderwijs (pro), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Als docent zet jij je in om de individuele talenten van leerlingen tot hun recht te laten komen in voorbereiding op hun rol in de samenleving. Jij bent als docent een belangrijke schakel hierin. Roler heeft dan ook aandacht voor het welzijn, het geluk en de professionalisering van haar professionals.

Wanneer je op basis van langdurige vervanging(en) het onderwijs verder wilt ontdekken, biedt detachering hier een mooie mogelijkheid voor. Zo leer je verschillende scholen en onderwijsvormen kennen en krijg je een goed beeld van wat er speelt. De opdrachten variëren; je kunt denken aan een vervanging vanwege ziekte of zwangerschapsverlof, een nieuw op te starten groep, maar ook een tijdelijke plek in de vaste formatie. We luisteren naar wat je zegt en helpen je in het onderwijs de rol te pakken die bij je past. Of je nu net van de pabo komt of al jaren docent bent.

De kracht van detachering

Detachering heeft meerdere voordelen voor jou als (startende) leerkracht. De kracht zit hem onder meer in:

1. Een stabiele basis én afwisselende opdrachten;
2. Een razendsnelle ontwikkeling;
3. Persoonlijke begeleiding op maat.

Detachering betekent voor jou werken vanuit een stabiele basis bij één of meerdere onderwijsinstellingen, waardoor je de kans krijgt om in het onderwijs de rol te pakken die het best bij jou past. Bovendien garanderen we hiermee continuïteit voor onze opdrachtgevers en helpen we jou bij de ontwikkeling van je loopbaan. Het werken met verschillende soorten scholen, leerwegen en onderwijsconcepten zorgt ervoor dat je gevarieerde werkervaring opdoet, in een hoog tempo groeit en jouw vaardigheden verbetert. Bovendien zorgt het voor voldoende uitdaging, afwisseling en flexibiliteit. Samen met jou gaan we op zoek naar die opdracht waarin je het verschil kunt maken. Voor jezelf, voor de leerlingen, scholieren of studenten, voor de opdrachtgever én voor het onderwijs in Nederland. Dit alles met salaris conform cao voortgezet onderwijs en persoonlijke begeleiding op maat.

De detacheringsovereenkomst

De detacheringsovereenkomst regelt de arbeidsverhouding tussen jou en Roler en bevat algemene afspraken die in principe gelden voor iedere detacheringsopdracht. In de detacheringsbevestiging, die onderdeel uitmaakt van de detacheringsovereenkomst, worden de afspraken vastgelegd die specifiek gelden voor een detacheringsopdracht. Hierbij kan je denken aan de vermoedelijke duur van de opdracht, de werktijdfactor, de functie(-inschaling), het salaris tijdens de opdracht en eventuele toeslagen en kostenvergoedingen. Je krijgt dus een contract bij Roler voor de duur van de detacheringsopdracht. Wanneer de opdracht toch langer blijkt te duren dan verwacht, kan de detacheringsovereenkomst worden verlengd. Op het moment dat de detacheringsopdracht eindigt, stopt ook de detacheringsovereenkomst bij Roler en daarmee de salarisuitbetaling.

Salaris

Als professional verdien je tijdens een detacheringsopdracht minimaal hetzelfde salaris als de werknemers die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. Dit wordt ook wel de ‘inlenersbeloning’ genoemd. De hoogte van je salaris wordt vastgesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en is afhankelijk van de cao van de opdrachtgever. Voor het voortgezet onderwijs is dat over het algemeen de cao voortgezet onderwijs. Ook jouw werkervaring en eerder verdiende salaris speelt een rol bij de bepaling van je salarisschaal/trede.

Aan de slag

Iedere opdracht is een nieuwe uitdaging. Niet alleen omdat je alle collega’s en leerlingen moet leren kennen, maar ook omdat onderwijsinstellingen wat betreft cultuur van elkaar kunnen verschillen. Dit vraagt in alle gevallen om een goede introductie bij de opdrachtgever. Vanuit Roler krijg je een onderwijsadviseur aangewezen. Je adviseur zorgt er dan ook voor dat je op je eerste werkdag goed wordt ontvangen, dat je weet wat je te doen staat en dat je op de hoogte wordt gesteld van eventuele school specifieke regels en procedures. Tijdens je dienstverband blijft je adviseur het eerste aanspreekpunt.

Begeleiding & ontwikkeling

De eerste paar weken van een detacheringsopdracht zijn in hoge mate bepalend voor het verloop van de opdracht. Vandaar dat er in de begeleiding van je adviseur een accent ligt op de eerste vier tot zes weken van de opdracht. Dit kunnen evaluatiegesprekken, ontwikkelgesprekken en werkplekbezoeken zijn. Uiteraard is de mate van begeleiding afhankelijk van je ervaring, functioneren en behoeften. Heb jij dus nog maar net je pabo diploma? Dan zal jouw traject er anders uit zien dan van iemand die al wat jaren ervaring heeft. Ook je persoonlijke ontwikkeling is uitdrukkelijk maatwerk, want je kiest zelf de begeleiding en ondersteuning die je nodig hebt om richting te geven aan je loopbaan en professionalisering op een manier die past bij je wensen en ambities. Eigenaarschap noemen we dat. Het is de verantwoordelijkheid van Roler om deze wensen en ambities, waar mogelijk, te stimuleren en faciliteren en op basis daarvan met jou de volgende stap en juiste vervolgopdracht te bepalen.

Talentprogramma

Ben jij een startende docent met maximaal 5 jaar ervaring in het onderwijs en wil je graag nog meer scholen en/of onderwijsvormen ontdekken? Ben jij (bijna) bevoegd voor één van de tekortvakken, zoals Nederlands, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Frans of Duits? Wij wijzen je graag op het Talentprogramma van Roler! Hierin bieden we een selecte groep onderwijstalenten een uniek traject aan op basis van een vast contract.

Wil jij ook werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs? Laat dan hieronder je gegevens achter. Eén van onze recruiters neemt dan zo snel mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden bij Roler.