Detachering

Vakbekwame professionals met detachering van Roler

Als u door fluctuerende leerlingenaantallen, ziekteverzuim of onvoldoende aanwas kampt met een (tijdelijk) tekort aan gekwalificeerde leerkrachten of docenten, geeft detachering via Roler u grip op personele capaciteit. En op kwaliteit, want onze Rolers hebben niet alleen hart voor het onderwijs, we ondersteunen ook hun opleiding en ontwikkeling via de Roler Academie en een HR-cyclus van coachings- en beoordelingsgesprekken.

Roler is loopbaanpartner van leerkrachten, docenten en zij-instromende professionals uit het publieke domein. Wij detacheren professionals in het primair (po) en voortgezet onderwijs (vo) en binnen het mbo/hbo. Detachering via Roler betekent dat onderwijsprofessionals bij u aan de slag gaan, terwijl ze tijdelijk of op projectbasis bij ons in dienst zijn. Hierbij nemen wij u het werkgeverschap en alle administratieve lasten uit handen. En als de klus geklaard is, kijken we samen met de professional hoe we de volgende stap in zijn of haar loopbaan gaan zetten.

Uw uitdaging

Als onderwijsinstelling staat u voor de uitdaging om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te borgen, terwijl het tekort aan bevoegde leerkrachten de komende jaren zal blijven toenemen. Nu al hebben veel scholen moeite om bepaalde vacatures te vervullen, waardoor ze soms gedwongen zijn om klassen te vergroten of on(der)bevoegde docenten voor de klas te zetten.

Onze focus

Voor organisaties in het mbo, hbo, primair en voortgezet onderwijs is het zaak geschikte onderwijsprofessionals te vinden én te binden. Roler zet zich in om samen met onderwijsinstellingen en vakbekwame professionals het best mogelijke onderwijs in Nederland te realiseren.

Roler helpt (startende) leerkrachten aan een vliegende start van hun loopbaan en aan blijvend enthousiasme voor het onderwijs. Dat doen wij door mee te bewegen met de loopbaan van onze professionals en te investeren in hun opleiding en ontwikkeling. Niet incidenteel maar structureel. Hierdoor zijn wij in staat om uw organisatie schaalkracht te geven. Met gekwalificeerde mensen uit de praktijk. Met oplossingen op het gebied van instroom, uitstroom en doorstroom. En met zij-instromende professionals uit andere sectoren van het publieke domein.

Bekijk hier onze verschillende diensten >>