Werving & Selectie

Werving & Selectie via ons landelijk netwerk van professionals

Roler verzorgt de Werving & Selectie van gekwalificeerde professionals voor het onderwijs. Ons team van recruiters en adviseurs heeft een volledige focus op het vinden van de juiste kandidaat voor u.

Roler werkt vanuit locaties in heel Nederland voor vrijwel alle onderwijsinstellingen. Ons netwerk is uitgebreid en fijnmazig, waardoor we (zij-instromende) kandidaten voor uiteenlopende functies binnen uw organisatie snel in beeld kunnen krijgen.

Onze adviseurs hebben uitgebreide recruitmentervaring, een organisatie brede blik en specifieke kennis van uw sector. Zij weten bovendien welke vraagstukken er spelen, met wat voor kandidaten u in gesprek wilt komen en hoe u hun interesse kunt wekken.

Via persoonlijke aandacht naar een match

Hierbij koppelen wij uw vraag aan de wens en het ontwikkelpotentieel van de kandidaat. Wij geloven in persoonlijke aandacht en verdiepen ons daarom echt inde kandidaat. Iedere kandidaat verschilt in achtergrond, opleiding, ervaring en stijl van lesgeven. We zien daarom in iedereen een uniek profiel. Het is ons vak om dat unieke profiel inzichtelijk te maken en te matchen met de vraag en cultuur van uw organisatie.

Doelgroepen

Wij werven & selecteren professionals voor onderwijsinstellingen. Zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd. Hierbij gaat het om de volgende functies:

  • Leerkrachten en Docenten
  • Bestuurders
  • Schoolleiders en directeuren
  • Stafmedewerkers (HRM, kwaliteit, financiën, huisvesting, ICT)

Zij-instroom vanuit uit het publieke domein

Roler kan uitermate goed zij-instromende professionals uit andere sectoren werven & selecteren. Dit komt omdat wij deel uitmaken van de GrowWork Group (GWG), een groep HR-bedrijven met leidende posities in het publieke domein. Daarnaast heeft Roler contact met het UWV om de mogelijkheid tot zij-instroom vanuit een uitkeringssituatie structureel onder de aandacht te brengen bij uitkeringsgerechtigden.

Onze zusterbedrijven

Via ons netwerk van zusterbedrijven binnen GrowWork Group – GrowWork Healthcare, InterWork, JS Consultancy en POSG – vergroten wij actief de kans op een succesvolle verbinding tussen professionals en onderwijsinstellingen. Onze zusterbedrijven zijn actief in de sectoren (semi-)overheid, zorg, woningcorporaties en utility.

GWG heeft in totaal 170 mensen in vaste dienst, 1.400 professionals werkzaam op tijdelijke projecten en 670 opdrachtgevers.

Een match die goed voelt

De werving & selectie van Roler heeft als doel: een geslaagde match tussen uw organisatie en de kandidaat. Een match die goed voelt en uitzicht biedt op een succesvolle samenwerking. En waarmee u de schaalkracht van uw organisatie vergroot.

Openheid werkt

Vaak is de werving & selectie een trigger voor organisatieontwikkeling of een stap in een lopend ontwikkelingstraject. Daarom is het voor u als organisatie van belang de verwachtingen over de nieuwe medewerker zo concreet en toetsbaar mogelijk te maken. En moet ook de kandidaat weten wat er van hem of haar wordt verwacht.

Om die reden vragen wij u als opdrachtgever om open te zijn over wat er speelt in de organisatie. Over uw ambities. Op basis daarvan stellen we een realistisch selectieprofiel op. En adviseren we over een effectieve strategie om in contact te komen met kandidaten. Desgewenst reiken wij u instrumenten aan om een goed beeld te krijgen van de kandidaten en hen zo objectief mogelijk te beoordelen.

Onze dienstverlening is modulair. Samen met u bepalen we welke taken u zelf uitvoert en welke wij u uit handen nemen. Op basis daarvan doen wij u een aanbod op maat.

Bekijk hier onze verschillende diensten >>