Nederlands schoolsysteem: zo zit het in elkaar

Vraag jij je af hoe het Nederlands schoolsysteem nu precies in elkaar zit? Na het lezen van dit blog hoeft dat niet meer. Dan weet je namelijk precies hoe en wat over het Nederlands schoolsysteem.

Het primair onderwijs (PO)

Het PO, oftewel het primair onderwijs. Dit is het basisonderwijs in Nederland. Je bent in Nederland leerplichtig vanaf je 5e. Maar toch gaan de meeste kinderen naar het primair onderwijs wanneer ze 4 zijn. Dan komen ze terecht in groep 1. Het PO loopt op tot en met groep 8. Dan ben je dus 12 jaar. Ben je benieuwd naar detachering in het primair onderwijs? Kijk dan hier.

In het Nederlands schoolsysteem bestaan er vier vormen. Zo zijn er namelijk kinderen die extra ondersteuningsbehoefte of specifieke aandacht nodig hebben. Wanneer dit het geval is gaan ze naar het speciaal onderwijs.

1.     Regulier onderwijs

Het regulier basisonderwijs. Dit is het onderwijs binnen het Nederlands schoolsysteem voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen krijgen les van één basisschoolleraar en hebben vaste lestijden. Denk jij dat basisschool leraar worden echt iets voor jouw is? Kijk dan op deze pagina voor informatie.

2.    SBO, speciaal basisonderwijs

Het Nederlands schoolsysteem kent verschillende speciale basisscholen. Scholen die specifiek voor kinderen zijn die in het regulier onderwijs niet kunnen meekomen. Dat kinderen niet meekomen in het regulier onderwijs kan verschillende redenen hebben. Denk hierbij aan:

 • Gedragsproblemen;
 • Leerachterstanden;
 • Opvoedingsproblemen;
 • Specifieke thuis omstandigheden;
 • Psychische problemen;
 • Lichamelijke beperkingen.

3.    SO, speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs, nog een vorm van basisonderwijs in het Nederlands schoolsysteem. Het SO is in principe hetzelfde als het speciaal basisonderwijs. Maar er is een eigenschap die de twee van elkaar onderscheidt. Namelijk: het speciaal basisonderwijs is voor kinderen die niet meekomen in het reguliere onderwijs door lichte interne/externefactoren. Het speciaal onderwijs is voor kinderen die niet meekomen in het regulier onderwijs door heftige of zelfs extreme interne/externe factoren. Kinderen die op het SO hebben gezeten stromen ook vaak door naar het voortgezet speciaal onderwijs.

4.    VSO, voortgezet speciaal onderwijs

Je zou denken dat het voortgezet speciaal onderwijs valt onder het voortgezet onderwijs. Maar toch valt deze vorm in het Nederlands schoolsysteem onder de wet bij het primair onderwijs. Hier zitten voornamelijk kinderen uit het speciaal onderwijs. Het niveau waarop een kind het diploma kan halen verschilt dan ook per kind en hoe heftig de problematiek/beperkingen zijn.

Het voorgezet onderwijs (VO)

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voorgezet onderwijs. Leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten zijn meestal tussen de 12 en de 18 jaar. Binnen het Nederlands schoolsysteem kent het VO meerdere niveaus. Je krijgt op het voortgezet onderwijs verschillende vakken die elk in andere klaslokalen gegeven worden. Ook de docenten en roosters verschillen vaak. Interesse in docent zijn in het voortgezet onderwijs? Op onze pagina ‘docent voortgezet onderwijs’ lees je er alles over.

1.     PRO, praktijkonderwijs

Deze vorm van onderwijs in het Nederlands schoolsysteem duurt bij elkaar 5 jaar. Het stoomt de leerlingen vanuit praktijkgerichte lessen klaar voor de arbeidsmarkt. Naast intensieve praktijklessen krijgen de leerlingen ook lessen om algemene vaardigheden te ontwikkelen.

2.   Vmbo

Vmbo, een afkorting voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Een deel van het Nederlands schoolsysteem wat bij elkaar vier jaar duurt. Voorbereidend op het mbo. Wil een leerling echter doorstromen naar de havo na het behalen van een vmbo-diploma? Dan kan dit ook. Het vmbo kent vier niveaus of leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg;
 • Kaderberoepsgerichte leerweg;
 • Gemengde leerweg;
 • Theoretische leerweg.

3.    Havo

Havo is een afkorting voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Een leerweg vanuit het Nederlands schoolsysteem dat vijf jaar duurt en leerlingen voorbereidt op het hbo. Je kunt na het afronden van de havo ook doorstromen naar het vwo.

4.    Vwo

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. De afkorting hiervan is het vwo. Het vwo duurt bij elkaar zes jaar. Hierna kan een leerling gaan studeren aan de universiteit maar je mag ook hbo of mbo gaan doen.

5.    TTO, tweetalig onderwijs

Het tweetalig onderwijs. Oftewel het Nederlands schoolsysteem in het Engels. Hierbij krijg je bij verschillende vakken in het Engels les op jouw niveau: vmbo, havo of vwo. Hier spreken bijvoorbeeld de aardrijkskunde docent, wiskunde docent, scheikunde docent en natuurkunde docent Engels.

Vervolgopleidingen

Na het voortgezet onderwijs biedt het Nederlands schoolsysteem verschillende opleidingen aan. Dit is aan de hand van welke leerweg er op het VO gevolgd is. De doorstroming gaat als volgt:

Na het vmbo kan er een mbo-opleiding gevolgd worden. Binnen het mbo zijn er verschillende niveaus:

 • Niveau 1;
 • Niveau 2;
 • Niveau 3;
 • Niveau 4.

Na de havo stroomt een leerling door naar het hbo.

Heeft een leerling het vwo gevolgd? Dan kan de leerling een universitaire opleiding volgen, ook wel een WO-opleiding genoemd. WO kent de volgende lagen:

 • Universitaire bachelor;
 • Universitaire master;
 • PHD.

Nederlands schoolsysteem vs Amerika

Het Nederlands schoolsysteem is heel eigen. Het is bijvoorbeeld heel anders dan het Amerikaanse schoolsysteem. Zo heb je in Amerika:

 • Eerst Pre-school;
 • Vervolgens Kindergarten;
 • Daarna Elementary school;
 • Junior High;
 • High School;
 • En als laatst komt eventueel nog University.

Daarbij heb je in Amerika niet de verschillende niveaus die je in Nederland wel hebt en hanteren ze een ander cijfersysteem.

Ook het Engels schoolsysteem vergeleken met Nederlands schoolsysteem verschilt. Daar heb je:

 • Nursery school;
 • Primary school;
 • Secondary school.

Het Nederlands schoolsysteem in een notendop

Het Nederlandse schoolsysteem is dus erg uniek en staat het bekend als kwalitatief hoogstaand. Hebben wij even geluk. Heb jij vragen over het Nederlands schoolsysteem of over iets anders wat betreft onderwijs? Neem contact op met een van onze medewerkers. We helpen je graag. Ben je geïnteresseerd naar meer nieuws van Roler over het onderwijs? Zie hier al onze blogs.