Onderwijsprofessional Dorine vertelt over haar rol als achterwacht in het Speciaal Onderwijs

Dorine is onderwijsprofessional bij Roler. Hieronder vertelt zij over haar ervaringen tot nu toe.

Sinds mijn baan bij Roler is mijn wereld op cultureel vlak, maar ook onderwijskundig vlak weer een stukje breder geworden. Het stukje Brabant is er aan toegevoegd. Zo heb ik nieuwe dorpen, steden en natuurgebieden leren kennen, maar ook de Brabantse gezelligheid en nieuwe woorden, zoals ‘ ik ben aangereden’ in plaats van vertrokken, en ‘langs’ in plaats van ‘naast’. Inmiddels ben ik zelf ook al af en toe een woordje Brabants aan het praten, zoals het is hier keileuk en Houdoe! Naast het stukje ‘Brabant’, heb ik ook het Speciaal Onderwijs leren kennen. Via Roler kreeg ik de opdracht om als achterwacht aan de slag te gaan op basisschool de Sterrenkijker.

Speciaal Onderwijs

Midden in het Brabantse Uden staat SO basisschool – De Sterrenkijker. Zo’n driekwartier rijden vanaf mijn woonplaats Ede. Dit is een school waar kinderen komen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. De school is anders ingericht en heeft naast directie en een intern begeleider ook nog een orthopedagoog, onderwijskundige, logopedist, fysiotherapeut en maatschappelijk deskundige. Daarnaast heeft de school kleine klassen van maximaal 14 kinderen om de kinderen rust te bieden.

Tijd voor nieuwe uitdagingen

Voordat ik bij Roler kwam werken, heb ik gewerkt als kleuterleerkracht en had ik een jaar lang ingevallen in alle groepen van het basisonderwijs. Het leek mij leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zelf had ik niet snel de keuze durven maken voor het speciaal onderwijs, maar via Roler ben ik de uitdaging aangegaan. Een uitdaging waar ik veel heb geleerd over mijzelf, maar ook over alle verschillende kinderen die op deze school zitten met hun eigen leer- en ontwikkelpunten.

Overschakelen naar thuisonderwijs

Ook toen de scholen dicht moesten heb ik een actief aandeel gehad in het thuisonderwijs. Samen met een aantal collega’s was ik verantwoordelijk voor de noodopvang voor kinderen waarvan de ouders die cruciale beroepen hebben of voor kinderen waarbij het thuis niet goed ging. Het was mijn taak om deze kinderen te helpen op school met het thuis onderwijs. Ik had samen met een collega’s een groep van maximaal 8 kinderen van verschillende leeftijden. Deze kinderen volgen allemaal hun eigen programma van hun eigen juffrouw of meester. Op school zorgden wij voor de vaste structuur. Om dezelfde tijd naar buiten, dezelfde regels elke dag, dezelfde tijd pauze met informatief filmpje, zoals het jeugdjournaal voor de oudere kinderen.

Na de thuiswerkperiode ben ik door de directrice gevraagd om voor groep 5 te staan één dag van de week. Een gezellige groep en voor mij de geschikte uitdaging om mij als SO leerkracht te ontwikkelen.

Wil jij net als Dorine ook in contact komen met Roler?

Neem dan contact op met Recruiter Ruben Jonkman via rubenjonkman@roler.nl  en/of 06 – 82 53 20 16

Meer over onze dienstverlening >>
Naar onze vacatures >>