Wat je kunt leren van een studiereis naar Finland volgens drie startende leerkrachten

Roler organiseert voor haar talenten uit het Talentprogramma jaarlijks een studiereis naar Finland. Dit levert elk jaar weer een gezonde dosis inspiratie op uit een land dat bekend staat om het uitstekende onderwijssysteem. De talenten Sanne, Bram en Emine, vertellen hieronder over hun ervaring.Sanne – Leeuwarden

”In de meivakantie ging ik op reis naar Finland met collega’s van het Talentprogramma van Roler. Met een grote, gezellige groep gingen we het onderwijssysteem in Finland ontdekken. Zelf wist ik nog niet veel over het Finse onderwijssysteem, alleen dat het onderwijs daar geprezen wordt. Maar waarom is dat?

Tijdens een bezoek aan het Finse onderwijsministerie en aan een Finse school konden wij onze vragen stellen. Vanaf 6 jaar gaan de kinderen naar pre-school en van het zevende tot zestiende levensjaar gaan de kinderen naar de basisschool/middelbare school. Pas op zestienjarige leeftijd kunnen de kinderen kiezen wat zij voor vervolgonderwijs willen: het beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. In Finland wordt het leren gepersonaliseerd. De inbreng van de kinderen is erg belangrijk. De Finnen richten zich in hun onderwijs op het aanleren van vaardigheden terwijl het Nederlandse onderwijs met name doelgericht werkt. In Nederland wordt dan ook veel getoetst terwijl dat in Finland niet gebeurt. Tijdens het bezoek aan de Finse school mochten wij ook in de klassen kijken. De vaardigheden die de kinderen aanleren, krijgen in de klaslokalen ook een zichtbare plek. Tijdens ons bezoek aan het onderwijsministerie en de school kregen wij te horen dat Finse leerkrachten een universitaire opleiding hebben genoten. Finse leerkrachten worden, wellicht door hun opleiding, gerespecteerd en krijgen vertrouwen in wat zij doen. Ik vond het erg mooi om te horen dat de leerkrachten veel vertrouwen krijgen in het uitoefenen van hun beroep.

Ik neem mijn nieuwe inzichten over het Finse onderwijssysteem mee en wil graag bewust kijken naar mijn onderwijs, wat ik in de klas doe en waarom ik dat precies doe. Door te kijken naar een ander onderwijssysteem of door op bezoek te gaan bij een andere school krijg je de kans om inspiratie op te doen, en wordt je weer bewust van jouw onderwijs. Het aanleren en verwerven van vaardigheden wil ik graag meer een plek geven in mijn onderwijs. Daarnaast kijk ik terug op een prachtige en gezellige reis die mij zal bijblijven.”

Bram – Nijmegen

“Elke onderwijsprofessional kent de positieve verhalen over het Finse onderwijssysteem. Een onderwijssysteem dat gericht is op vertrouwen in de leerkracht, vertrouwen in de leerlingen en in sterkere mate gericht is op vaardigheden dan op kennis.

Met een grote groep startende leerkrachten maakten wij een studiereis naar Finland. Een kijkje in een andere keuken maakt dat je jouw begrip van onderwijs verruimd. Een ander land, een andere maatschappij en het maken van andere keuzes. Keuzes die het onderwijs anders maken in vorm en inhoud. De kritische houding tijdens de studiereis maakt dat je de voordelen van het Nederlandse onderwijs meer gaat inzien. Word je tijdens deze reis meer bewust van de tekortkomingen van het Nederlandse onderwijs, en zie je hier alternatieven voor.

Het mooiste aan de studiereis naar Finland – voor mij –was de groep enthousiaste startende leerkrachten om je heen. Een groep collega’s die dezelfde dingen meemaken, verhalen mee kan delen en het vooral gezellig mee kan hebben.”

Emine – Zaandam

”In de meivakantie heb ik meegedaan aan een studiereis naar Finland. Met een groepje leerkrachten hebben we het onderwijssysteem van Nederland en Finland met elkaar vergeleken en gekeken wat nog beter kan hier in Nederland. We zijn erachter gekomen dat we het aardig goed doen hier. Alhoewel meer ‘vertrouwen’ naar leerkrachten toe en meer ‘tijd’ voor het ontwerpen van je eigen onderwijs geen kwaad zou zijn.

Ik heb veel inspiratie opgedaan hoe het anders kan dan hoe ik nu les geef, namelijk vakoverstijgend les geven en veel meer de nadruk leggen op vaardigheden waarmee de kinderen klaargestoomd kunnen worden

Daarnaast vraag ik me als leerkracht van groep 3 het volgende af:
In Finland begint het verplicht onderwijs pas op 7-jarige leeftijd, dus dan pas wordt er van ze verwacht dat ze kunnen leren lezen, schrijven en rekenen… Zijn de kinderen dan pas rijp genoeg om tot leren te komen en zijn hun motorische vaardigheden dan pas genoeg ontwikkeld om het een en ander van ze te verwachten?
Vragen we hier in Nederland niet te veel van jonge kinderen? In hoeverre leidt de Pabo leerkrachten op met het vermogen om spelend leren in te zetten? Terwijl het misschien beter anders zou moeten, zijn we hier in Nederland op hoog tempo bezig om de kinderen klaar te stomen voor de cito. Hebben ze het lezen schrijven niet onder de knie dan ontstaat er nog meer druk bij de kinderen, ouders en leerkrachten…

Het is tijd om hierover na te denken!”

Meer weten over het Talentprogramma en jou mogelijkheden? Lees hier verder >