Talent aan het woord: Sanne Koks – Wonen, Werken, Amsterdam!

Op welke hogeschool heb je gezeten, waar kom je vandaan en waarom ben je naar Amsterdam verhuisd?

Ik heb gestudeerd op de beste pabo van Nederland, de Kempel in Helmond. Dat is geen reclamepraatje maar een warme blijk van waardering naar mijn opleiding. Ik woonde in de buurt van Eindhoven.

Na mijn opleiding ben ik direct naar Amsterdam verhuisd. Waarom? Omdat Amsterdam dé stad is waar ik vanaf mijn vroege tienerjaren al over droomde. Ik vind het fantastisch dat er in deze stad zoveel mensen met verschillende nationaliteiten, ambities, geloven, dromen en culturen door elkaar wonen.

Ik had het gevoel dat iedereen in deze stad zichzelf kon zijn. Ik wist al vroeg dat ik juf wilde worden maar ik wilde ook graag mezelf worden. Een plaats waar ik mezelf mag zijn zou mij daar zeker bij helpen.

Hoe ben je met Roler in contact gekomen?

Voor mijn afstuderen heeft Roler contact met mij opgenomen via LinkedIn.

Hoe heeft Roler jou geholpen bij de overstap naar Amsterdam?

Omdat ik vanuit het mooie Brabant verhuisde naar de grote stad waar ik nog nooit gewoond en gewerkt of überhaupt stagegelopen had, had ik geen idee waar ik wilde werken. Er zijn nogal wat schoolbesturen en scholen te kiezen hier. Op het internet kun je nogal snel verdrinken in de keuze van vacatures voor leerkrachten in Amsterdam.

Roler heeft mij geholpen bij de overstap naar Amsterdam door te helpen met het zoeken van opdrachten die bij mij passen. Daarnaast bood Roler mij een woonkostenvergoeding, waarbij ik makkelijker aan een woning kon komen. Ze hielpen mij tot slot het bos weer te zien door de bomen heen en konden vacatures aanbieden die aansloten op mijn wensen.

Wat zijn voor jou de voordelen van het werken voor Roler in Amsterdam?

Roler hielp en helpt mij bij het zoeken van voor mij interessante vacatures. Daarnaast vind ik het voor mijzelf als startende leerkracht heel leerzaam en interessant om verschillende scholen te zien. Zo leer je niet alleen verschillende scholen kennen maar leer je binnen een korte tijd ook verschillende schoolbesturen, leerling-populaties, wijken van Amsterdam, lesmethodes en onderwijs-ideologieën kennen.

Ten slotte verhuisde ik naar een stad waar ik niet alleen nul werkervaring had, maar ook nog geen vrienden had. Door voor Roler te werken heb ik snel veel mensen leren kennen; verschillende collega’s op de verschillende scholen én daarnaast de collega’s van Roler zelf, die ik zie op borrels en intervisies.

Wat kun je vertellen over de opdrachten en scholen waar je via Roler aan het werk bent gegaan? 

Ik werk ongeveer anderhalf jaar via Roler en ben nu werkzaam op mijn derde school in Amsterdam. Op alle drie de scholen waar ik gewerkt heb, heb ik met ontzettend veel plezier gewerkt.

Aldus; Sanne Koks!

“Tijdens de projectweek ‘reis rond de wereld’ maakte ik met de leerlingen gevulde dolma’s, die we daarna uitdeelden aan ouders tijdens de afsluiting van de projectweek!”