Vrijstelling pabo onderwijsassistent: kom jij in aanmerking?

Heb je als pas afgestudeerde van het mbo recht op vrijstelling pabo onderwijsassistent? Waarom zou je überhaupt doorstuderen na de opleiding tot onderwijsassistent? En waar moet je rekening mee houden als je wil doorstromen naar de pabo? Roler zoekt het voor je uit! Antwoorden op deze vragen lees je in dit blog.

Yes! Je hebt je mbo-4 diploma onderwijsassistent in the pocket. De afgelopen drie jaar (of maximaal vier jaar) heb je mogen proeven aan het werken in het onderwijs. Als onderwijsassistent geef je zelf geen les, maar je ondersteunt de groepsleerkracht of docent. Je helpt met het voorbereiden van de les, organiseert activiteiten en begeleidt leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Hierdoor is je werk heel divers. Smaakt het naar meer en wil je zelf als leerkracht voor de klas? Dan zul je eerst je lesbevoegdheid moeten halen voordat je voor de klas mag staan. Je stroomt dan door naar de hbo-opleiding pabo.

Waarom doorstuderen na onderwijsassistent?

Veel mbo-studenten onderwijsassistent maken de overstap naar de pabo. In de praktijk blijkt de overgang van mbo naar hbo best tegen te vallen. De eisen die aan je taalvaardigheid en je rekenniveau gesteld worden zijn hoog. Bereid je daarom goed voor. Toch kiest meer dan de helft van de afgestudeerde onderwijsassistenten ervoor om de pabo te doen. Maar wat zijn de voornaamste redenen om door te studeren?

Grotere baankans

De kans op werk voor onderwijsassistenten is momenteel gemiddeld. Het aantal werkplekken voor onderwijsassistenten groeit, maar hetzelfde geldt voor het aantal assistenten binnen het onderwijs. De toekomst is dus onzeker voor mbo’ers. Doorstromen naar de pabo vergroot de kansen weer. We hebben te maken met een lerarentekort en er zijn dus veel vacatures voor leerkrachten in het basisonderwijs. De baankans als leerkracht is goed en dit kan dus een overweging zijn om de pabo te gaan doen.

Meer verantwoordelijkheid

Als onderwijsassistent draag je samen met de leerkracht of docent de verantwoordelijkheid voor een klas of een aantal leerlingen, maar je bent niet eindverantwoordelijk. Als leerkracht draag je deze verantwoordelijkheid wel (wat ook meer druk met zich mee kan brengen). Toch is het voor leerkrachten een fantastisch gevoel om samen met ‘jouw eigen klas’ een heel jaar aan iets te werken en iets moois op te bouwen.

Salaris

Uiteraard is werkplezier het aller belangrijkste, maar feit is wel dat je als leerkracht aanzienlijk beter betaald krijgt dan als onderwijsassistent. Een onderwijsassistent wordt ingeschaald in de salarisschalen 4 t/m 6 conform het cao van het primair onderwijs. Dit houdt in dat je startsalaris €1942,- zal zijn en je maximale salaris €2961 aan het einde van schaal 6. Als leerkracht in het basisonderwijs ligt je salaris een stuk hoger. Je valt dan in de LB schaal, welke begint op €3001 en eindigt op €4573. Eerder genoemde bedragen zijn op bruto op basis van een 40-urige werkweek.

Kom ik in aanmerking voor vrijstelling pabo onderwijsassistent?

Voor vrijstelling pabo onderwijsassistent of een verkort traject kom je eventueel in aanmerking als je een verwante vooropleiding hebt gevolgd, zoals de opleiding tot onderwijsassistent. Of jij in aanmerking komt voor vrijstelling of een verkort traject wordt bepaald door de hogeschool waar je de pabo gaat volgen. Over het algemeen wordt dit per student beoordeeld. Als je de opleiding tot onderwijsassistent hebt gevolgd kan je studietijd met maximaal één jaar worden ingekort. Als je een mbo4-diploma op zak hebt, dan duurt een hbo-opleiding aan de pabo in principe vier jaar. Je kunt de opleiding in voltijd en in deeltijd volgen en veel pabo’s bieden verkorte en flexibele trajecten aan.

Ben ik direct toelaatbaar tot de pabo met een diploma onderwijsassistent?

Nee, je bent niet direct toelaatbaar tot de pabo met een afgeronde opleiding tot onderwijsassistent. Je kunt met een mbo4-diploma alleen aan de pabo studeren als je drie toelatingstoetsen haalt: voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Per 1 september 2022 hoef je deze toetsen niet perse voor aanvang van de opleiding gehaald hebben, maar kan dit ook gedurende het eerste jaar. Lukt dat niet, dan moet je de opleiding alsnog verlaten. Daarnaast moet je aan het eind van het eerste jaar de landelijke rekentoets WisCAT halen. De uitslagen van deze rekentoets tellen mee voor een bindend studieadvies. Dit heeft invloed op de voortgang van jouw opleiding.

Eens sparren over de stap naar de pabo?

Heb je recht op vrijstelling of niet? Op deze vraag is helaas geen eenduidig antwoord te geven, omdat dit per pabo instelling verschilt. Vrijstelling is mogelijk met een diploma onderwijsassistent, maar uit de intake met jouw hogeschool moet blijken waar je precies vrijstelling voor krijgt en hoeveel dit zal zijn. Twijfel jij om te starten met de pabo en zou je hier graag eens vrijblijvend over sparren? Neem gerust contact op met één van onze medewerkers en we denken graag met je mee!