Wat is pabo?

Wat is de pabo eigenlijk? Pabo staat voor Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs. Dit is de opleiding die juffen en meesters op de basisschool succesvol moeten hebben afgerond voordat ze voor de klas mogen staan. Dus het antwoord op de vraag wat is pabo is, een opleiding om aan het primair onderwijs les te mogen geven.

Wat is een pabo opleiding?

De pabo is een opleiding waar je veel algemene kennis opdoet. Je moet de kinderen van groep 1 t/m 8 immers alles kunnen leren over bijvoorbeeld taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling. Daarnaast leer je hoe je überhaupt kennis moet overdragen aan een jonge doelgroep en ben je ook pedagogisch bezig in de klas. Zo help je met het sussen van ruzies op het schoolplein en help je bij de ontwikkeling van je leerlingen voordat ze naar de volgende groep gaan.

Wat is het niveau van de pabo?

De pabo is een hbo-opleiding. Dit is een hoger beroeps opleiding die je in 4 jaar kunt afronden. Zo’n hbo-opleiding volg je aan een hogeschool van jouw keuze. Je kunt naar de pabo wanneer je een havo- of vwo-diploma op zak hebt. Of wanneer je al je mbo-diploma hebt gehaald.

Hoe zwaar is de pabo?

Voordat je aan de pabo mag studeren moet je aan een aantal toelatingseisen voldoen. Vóór de start van de opleiding moet je bijvoorbeeld een aantal toelatingstoetsen doen. Dit voor de vakken:

  • Aardrijkskunde
  • Natuur & Techniek
  • Geschiedenis

Ook moet je in het eerste jaar van de studie een aantal belangrijkste toetsen halen voordat je verder mag met het tweede studiejaar. Dit zijn de gevreesde Taaltoets en Rekentoets. Wanneer je voor al deze toetsen slaagt, toon je aan dat je over voldoende basiskennis bezit om voor de klas te staan en kan het echte avontuur beginnen.

Wat kun je verwachten van de pabo?

De pabo is een hele interactieve opleiding waarin je een fijne balans hebt tussen het leren van de theorie en oefenen in de praktijk.  Zo krijg je vakken als pedagogiek, onderwijskunde en didactiek, maar word je ook meteen vanaf het eerste jaar in het diepe gegooid. Zo moet je direct stage gaan lopen bij een basisschool. Je krijgt overigens ook les in de vakken die jij uiteindelijk moet beheersen. Zoals godsdienst, muziek, biologie, Engels etc.

In het derde studiejaar bepaal je of je liever les wil geven aan de onderbouw (groep 1 t/m 4) of de bovenbouw (groep 5 t/m 8). De opleiding sluit je af met een LIO-stage (Leraren In Opleiding) van vijf maanden. Tijdens die laatste stage draai je mee als volwaardig leerkracht op de basisschool en kun jij al je opgedane kennis in de praktijk toepassen.

Is de pabo gratis?

Net als alle andere hbo-opleidingen moet je betalen voor de pabo. Het wettelijke collegegeld voor een voltijds opleiding is voor het collegejaar 2022-2023 €2.209,-. Dit verandert echter per collegejaar. Je kunt op dit moment geld lenen bij DUO om het collegegeld te kunnen betalen. Maar ook hier is de overheid mee bezig om dit te veranderen. Het is dus goed om te kijken hoeveel jij exact moet gaan betalen op het moment dat jij je voor de pabo aan wil melden.

Veel plezier met studeren!