Tussenjaar nemen in het buitenland? Ga op studiereis naar Finland

Je hebt je Pabo-diploma binnen, maar weet nog niet wat je nu wilt. Wil je nog een onderwijsmaster doen of aan de slag op een school? Misschien is een tussenjaar nemen iets voor jou. En hoe kun je die beter invullen dan een studiereis te maken naar Finland?

Waarom een studiereis naar Finland in jouw tussenjaar in het buitenland een goed idee is? Dat heeft alles te maken met het niveau van onderwijs in Finland. Die behoort tot de top vijf beste van de wereld.

Onderwijsstructuur in Finland

Tijdens je tussenjaar in het buitenland kun je veel leren over andere onderwijsstructuren. Zo bestaat het onderwijsstelsel in Finland uit andere fases dan in Nederland. De vier fasen om Finland:

• De voorschoolse fase;
• Het negenjarige basisonderwijs;
• Onderbouw voortgezet onderwijs;
• De bovenbouw van het algemeen vormend onderwijs of het (voorbereidend) beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Er is in Finland gratis kinderopvang tot zes jaar oud en vanaf zes jaar is er de voorschoolse opvang; de Esioptus. Het curriculum hier is vastgesteld door ouders, kinderopvangmedewerkers en beleidsmakers.

Van 6 tot en met 17 jaar zijn kinderen verplicht onderwijs te volgen. Het onderwijs van deze leeftijdsgroep kent twee fasen. De eerste fase is het negenjarige basisonderwijs waarin gezamenlijk met één leerkracht onderwijs wordt gevolgd. De tweede fase bestaat uit de middenscholen met een vakinhoudelijke structuur. Er wordt lesgegeven door meerdere docenten volgens een vast kerncurriculum met daarbinnen ruimte voor eigen curricula.

De tweede fase kent twee type scholen, namelijk het beroepsvoorbereidend onderwijs en het algemeen vormend voortgezet onderwijs. Deze laatste is bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.

Gepersonaliseerd leren

Eén van de dingen die het onderwijs in Finland zo bijzonder maakt is het gepersonaliseerde leren. Elke leerling krijgt een programma op maat op basis van zijn of haar vorderingen. Gestandaardiseerde toetsen voor kinderen onder de 16 jaar bestaan ook niet. Het idee hierachter is dat het geen zin heeft om leerlingen met verschillende kwaliteiten allemaal dezelfde testen te laten doen.

Leerkrachten geven in het kader van gepersonaliseerd leren ook geen cijfers, maar beschrijvende feedback. De prestatiedruk is hierdoor minder groot en eigen initiatief en creativiteit wordt hiermee aangemoedigd.

Succesfactoren Finse onderwijssysteem

Naast het gepersonaliseerde onderwijs zijn er nog meer succesfactoren van het Finse onderwijssysteem. Stuk voor stuk interessante factoren om tijdens je tussenjaar in het buitenland goed in je op te nemen.

Universitaire lerarenopleidingen met statuszij intromer voortgezet onderwijs
Om als leerkracht aan de slag te gaan in Finland moet je altijd in het bezit zijn van een universitair diploma. Je ondergaat een strenge toelatingsprocedure voor je tot de lerarenopleiding wordt toegelaten. Het lerarenvak heeft dus status en de opleiding is zeer gewild. Er is dan ook nauwelijks een lerarentekort.

Curriculumvrijheid
Ondanks een kerncurriculum heerst er een grote vrijheid om het eigen curriculum te bepalen. De mening van leerkrachten en leerlingen is hierin ook belangrijk. Ook bij het bepalen van het landelijke kerncurriculum worden de meningen van leerkrachten meegenomen. Dit heeft geleid tot een homogeniteit in opvattingen en sterk vertrouwen tussen het onderwijs en de overheid.

Minder lesuren
Finnen gaan ervanuit dat kinderen beter leren als ze fris en fit zijn. Leerlingen hebben dan ook meer pauze dan een gemiddelde Nederlandse leerling. Een leerkracht in Finland geeft ook gemiddeld een uur minder les per dag waardoor ze meer tijd over hebben voor lesvoorbereiding en onderwijsontwikkeling.

Richting kiezen vanaf 16 jaar
Leerlingen hoeven niet zoals in Nederland al voor een richting te kiezen op hun twaalfde. Deze keuze wordt pas op 16 jaar gemaakt.

Leer van het Finse onderwijs: ga in je tussenjaar op studiereis!

Je lees het goed: er valt genoeg te leren van het onderwijs in Finland. Een studiereis naar Finland is dan ook een uitstekende tijdsbesteding tijdens jouw tussenjaar. En je hoeft dit niet helemaal zelf te regelen. Bij Roler neem je een tussenjaar juist ín het onderwijs en een deel van onze programma’s is een verzorgde studiereis naar Finland met de Talenpool van Roler (foto).

Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

Terug naar het nieuwsoverzicht >